Alles wat er komen zal

is allang voorzegd,

God heeft in zijn wijsheid

dit alles vastgelegd!

 

Precies staat er geschreven

wat gebeuren gaat,

zodat wij zullen weten

wat ons te wachten staat!

 

En uitdrukkelijk spreekt God,

wij hoeven niets te vrezen,

alles houdt Hij in Zijn hand

't is in Zijn Woord te lezen!

Psalm 34: 18, 20

" Zij roepen en de Heere hoort,

Hij redt hen uit al hun benauwdheden".

"De rechtvaardige heeft veel ellende,

maar uit dat alles redt de Heere hem".

*******************

 

 

Richt jouw ogen steeds op Hem

en laat je niet benauwen,

dwars door oorlogen en rampen

kun je Hem vertrouwen!

 

En Hij zal ons redden

door de ellende heen,

door het vuur en door het water

nimmer laat Hij ons alleen.

 

Dus alles wat er komen gaat

en is geprofeteerd,

houdt God onder controle

zodat het ons niet deert!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen