Help mij Heer!

Laat je tranen maar vrij lopen,

vertel Mij maar wat jou zo bedrukt,

Ik wil je bevrijden van jouw boeien

van zorgen waaronder je gaat gebukt!

 

Ja, laat je tranen nu maar lopen,

Ik, Ik ben het die jou ken,

probeer op Mij te blijven hopen,

want Ik aanvaard je zoals je bent!

 

Ik zie jouw moeiten en jouw zorgen,

Ik ken je noden en jouw smart,

richt je blik maar op de morgen,

Ik genees jouw gebroken hart!

 

Nee niet één woord gaat verloren

wat jij biddend tot Mij spreekt,

Mijn oor is niet doof om te horen

wat je huilend tot Mij smeekt!

 

Daarom zal Ik je leiden

en veeg de tranen van jouw gelaat,

Ik wil dat jij je zult verblijden

als je biddend tot Mij gaat!

 

Want de walmende vlaspit zal Ik niet doven

noch verbreken het geknakte riet,

opnieuw zul je Mijn Naam loven

als je gelovend op Mij ziet!

Jezus.

 

Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

 

Rating: 1 ster
1 stem