Oh, geloof het niet als mensen zeggen

dat God niet is, nooit heeft bestaan,

Hij Zelf zoekt ons en laat Zich vinden

laat ons nooit in 't ongewisse staan.

 

Hij spreekt tot ons al vele, vele eeuwen,

maar ons gehoor hoort Hem haast niet meer,

Daarom moet Hij nog harder spreken

en dat doet ons dikwijls pijn en zeer!

 

Maar het duurt niet lang of wij zijn het alweer vergeten

dat God tot ons gesproken heeft,

hoe vaak moet Hij het ons nog laten weten:

"Kom toch tot Mij, zodat je waarlijk leeft!"

 

En met bloedend hart laat God het dan gebeuren

dingen die wij lezen in de krant,

de rampen, oorlogen en de noden:

"God, help ons Uw wereld staat in brand!"

 

Nee, God is Zijn schepping niet vergeten,

zelfs geen seconde verliest Hij ons uit Zijn oog,

gaf Hij ons niet toen het erom spande

Zijn kleurrijk Verbond, de regenboog!

 

En aan de Hemel verschijnt opnieuw een teken

nog mooier en nog stralender dan de regenboog,

Gods Zoon verschijnt, de lang Beloofde,

nee, God verloor ons nimmer uit Zijn oog!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

 

Rating: 3.4 sterren
5 stemmen