Wij zullen 't nooit begrijpen!

Jezus hoefde niet te komen

naar deze duisteren aarde,

maar Hij gaf zichzelf als offer

een Schat van grote waarde!

 

 

Wij zullen 't nooit begrijpen

de diepte van Zijn pijn,

Hijzelf was het gebroken Brood

en de uitgegoten Wijn!

 

 

Ook kunnen wij niet beseffen

hoezeer Zijn Vader leed,

bij 't horen van Zijn kreten

dat door Gods hart heen sneed!

 

 

Maar zonde kan bij God niet komen

daarom wendde Hij Zich af,

toen Hij alles op Jezus legde

droeg Hij geduldig onze straf!

Oh, wat was Hij daar verlaten

en hoe Hij naar de Vader riep,

maar niemand wist wat daar gebeurde

toen God door Hem nieuw leven schiep!

 

 

Wij zullen 't nooit echt begrijpen

de diepte van Zijn pijn,

maar één ding weten wij zeker,

we zullen voor eeuwig bij Hem zijn!

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen