Een Heilige natie.

Exodus 19:6.                                                                             1 Petrus 2:9.

"U dan, u zult voor Mij een                                                  "Maar u bent een uitverkoren geslacht,

koninkrijk van priesters                                                         een koninklijk priesterschap,

en een heilig volk zijn".                                                          een heilig volk, een volk dat God Zich

                                                                                                   tot Zijn eigendom maakte, opdat u

                                                                                                   de deugden zou verkondigen van Hem,

                                                                                                   Die u uit de duisternis geroepen heeft

                                                                                                    tot zijn wonderbaar licht".

****************************************************************************************************