Een Heilige natie.

Exodus 19:6.                                                                             1 Petrus 2:9.

"U dan, u zult voor Mij een                                                  "Maar u bent een uitverkoren geslacht,

koninkrijk van priesters                                                         een koninklijk priesterschap,

en een heilig volk zijn".                                                          een heilig volk, een volk dat God Zich

                                                                                                   tot Zijn eigendom maakte, opdat u

                                                                                                   de deugden zou verkondigen van Hem,

                                                                                                   Die u uit de duisternis geroepen heeft

                                                                                                    tot zijn wonderbaar licht".

****************************************************************************************************

Heer, maak ons land een Heilige natie,

een volk, vrijgekocht en U tot eigendom,

om Uw grote daden te verkondigen,

om recht te maken wat is krom!

Om eens en voorgoed af te rekenen,

met zonden en met vuiligheid,

help ons land voor U te leven,

maak ons volk willig en bereidt!                                                                      

En geef de oude mensen dromen,

profetisch Heer, zo van Uw Troon,

dat jonge mensen zullen getuigen,

van Jezus Christus, Uw eigen Zoon!

  Dat de regering ons volk zal voorgaan,

biddende tot God, de Hoogste Heer,

   geef dat ons volk Uw Naam zal vrezen,

oh, God, breng in ons lot een keer!

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen