God spreekt met zacht gefluister!

God, hoe spreekt U met de mensen

is dat als een felle storm,

als een rukwind of tornado,

wat is bij U de norm!

Of moet ik iets verwachten

als een vuur of als een brand,

het rollen van de donder,

of de golven op het strand?

Is Uw stem als die van vogels,

of als 't suizen van de wind,

spreekt U als een Vader

tot zijn geliefde kind?

 

Dan hoor ik in mijn wezen

een stille zachte stem,

Die woorden spreekt van troost

en direct herken ik Hem!

Hij spreekt niet op manieren,

zoals ik het had bedacht,

Gods stem komt als een duif

en spreekt met fluisteringen zacht!

Els Hengstman-van Olst.

1 Koningen 19:11-13

"Maar Hij zei: Ga naar buiten en ga op de berg staan, voor het aangezicht van de Heere.

En zie, de Heere ging voorbij, en een grote en sterke wind, die bergen spleet

en rotsen in stukken brak, voor het aangezicht van de Heere uit.

Maar de Heere was niet in de wind.

Na deze wind kwam er een aardbeving, maar de Heere was ook niet in de aardbeving.

Op de aardbeving volgde vuur, maar de Heere was ook niet in het vuur.

En na het vuur kwam het suizen van een zachte stilte."

***************************************

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem