Waarom heb jij Mij verlaten?

Lucas 15:6.

En als Hij thuiskomt,

roept Hij zijn vrienden en buren bijeen

en zegt tegen hen:

"Wees blij met Mij, want Ik heb Mijn schaap gevonden, dat verloren was."

Lucas 15:20.

En toen hij nog ver van Hem verwijderd was, zag Zijn Vader hem en Deze was met innerlijke ontferming bewogen en Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

=================================