Waarom heb jij Mij verlaten?

Lucas 15:6.

En als Hij thuiskomt,

roept Hij zijn vrienden en buren bijeen

en zegt tegen hen:

"Wees blij met Mij, want Ik heb Mijn schaap gevonden, dat verloren was."

Lucas 15:20.

En toen hij nog ver van Hem verwijderd was, zag Zijn Vader hem en Deze was met innerlijke ontferming bewogen en Hij snelde hem tegemoet, viel hem om de hals en kuste hem.

=================================

 

Jongen, waarom heb je Mij verlaten,

verliet jij je ouderlijke huis,

heb jij Mijn Liefde niet ervaren,

voelde jij je niet meer Thuis?

 

 

Je wilde jouw erfenis, jouw bezit

en met tranen liet Ik je gaan,

je keek niet om, had maar één doel,

op eigen benen staan!

Je vergokte je geld, vergokte alles

en kwam van honger bijna om,

bij de varkens was je woning,

je voelde je ellendig, leeg en stom!

 

 

En Ik stond elke dag te kijken,

elke dag te hopen, uit te zien,

elke dag te wachten en te bidden,

of jij Thuis zou komen misschien?

Toen zag Ik je van verre komen,

gebogen onder een enorme last,

Ik holde in Mijn Liefde voorwaarts,

en hield je innig, stevig vast.

 

 

Mijn zoon, Mijn zoon, daar ben je,

Mijn tranen stroomden neer en neer,

Ik heb zó verlangd je te omarmen,

Ik ben zó blij, je bent er weer!

Jouw Hemelse Vader!

 

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen