Aan tafel bij de Koning! 

2 Samuël 9:1-13.

Aan de tafel van de Koning

mag je komen zoals je bent,

hoog in aanzien of als arme

of misschien als kreupele vent!

 

Want dát was immers Mefiboseth,

kreupel en hij kon niet lopen,

hij noemde zich: "een dode hond", 

en had niets om op de hopen.

 

Maar de Koning liet hem komen

gaf hem een plek en eerherstel,

hij mocht zitten aan Zijn tafel

en het ging hem wonderwel!

 

Zó roept Jezus jou aan tafel

en deelt het brood en schenkt de wijn,

Hij wast je schoon van jouw verleden,

je hoeft niet meer verlamd te zijn!

 

En ál wat kreupel is en mank

raakt Hij vol liefde aan,

zodat jij aan Jezus hand

jouw levensweg kan gaan!

Els Hengstman-van Olst.

 

*****************************************************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen