Rust nu maar uit!

Rust nu maar uit, Mijn zielsbeminde

van de moeiten en de strijd,

Ik geef je vrede en genade

want Ik zie hoeveel je lijdt!

 

Laat maar los, geef het uit handen,

vertrouw Mij en aanvaard Mijn wil,

Ik leid je op de weg naar 't Leven,

Ik help je, wees nu maar stil!

 

De strijd die jij zolang ervaart

is overwonnen aan het kruis,

Mijn vrede geef Ik je, Mijn kind,

Ik breng je veilig terug naar Huis.

 

Rust nu maar uit in Mijn nabijheid,

verblijd je want dat geeft je kracht,

nooit zal Ik je ooit verlaten,

de strijd is over en vreugde wacht!

Els Hengstman-van Olst.

Mattheus 11:28

"Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent

en Ik zal u rust geven.

************************************

 

Rating: 5 sterren
1 stem