Psalm 68:20.

"Geloofd zij de Heere:

dag aan dag overlaadt Hij ons,

Die God is onze zaligheid"!

Een jaar is weer voorbij!

 

Een jaar is weer voorbij, oh Heer,

van voor en tegenspoed,

van pijn en moeite, keer op keer,

het ontbrak ons vaak aan moed.

 

Van ziekte Heer en tegenslag,

een jaar van nog meer druk,

maar hoe het was, van dag tot dag

was U Heer, ons Geluk!

 

En was ons zicht op U soms weg,

U zag ons overal,

al achtervolgde ons vaak pech,

U was in het diepste dal.

 

U trok ons elke dag van 't jaar

en hielp ons steeds weer voort,

al was de weg soms nóg zo zwaar,

wij steunden op Uw Woord.

 

Wij bidden U, oh Jezus Heer,

behoed ons voor gevaar,

geef van Uw zegen, meer en meer,

voor elke dag van 't nieuwe jaar!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

 

Gebed:

Hemelse Vader,

laat het jaar dat voorbij is

gewijd zijn aan

Uw Liefde en genade.

Wilt U vergeven wat

verkeerd was.

Wilt U ook in het

nieuwe jaar in alle

omstandigheden mijn

Vriend zijn?

Dank U wel!

Uit: Samen zijn we sterk.

Gebedenboekje.

Rating: 0 sterren
0 stemmen