Zou je 't niet eens overwegen

Hem te zoeken die jou bemint,

toe te laten in jouw leven

te horen wat Hij van jou vindt?

 

Zou je die stap niet eens gaan nemen

je hebt nu al zó lang gewacht,

't is nu nog tijd om te komen

heb je daar al aan gedacht?

 

Wil je zijn Liefde niet ervaren

Zijn genegenheid en trouw,

tijd met Hem te hebben

als Hij zegt: "Ik hou van jou!"

 

Niemand heeft meer grotere Liefde

meer bewogenheid dan Hij,

heeft Zichzelf voor jou gegeven

kocht je van de zonden vrij!

 

Hij wacht geduldig op jouw antwoord

zoals een man wacht op zijn bruid

en als jij dan eindelijk "ja" zegt

juicht en jubelt Hij het uit! 

Els Hengstman-van Olst.