Er klinkt een lied van de verlosten

juichend voor Gods Troon,

een liefdeslied vol passie

voor Jezus, Gods eigen Zoon.

 

't Is doordrongen met veel tranen

en huilend zingen zij,

maar dit lied van de verlosten

maakt God de Vader blij.

 

Het is een stamelend zingen

maar mooier dan elk koor,

iedere noot is aanbidding

dat klinkt in Jezus oor!

 

Vol verrukking hoort Hij

en de hemel zingt ook mee,

maar het lied van de verlosten

galmt over de glazen zee!

 

En samen met de engelen

ziet God verlangend uit,

naar het mooiste liefdeslied

van zijn verloste bruid!

Els Hengstman-van Olst.

 

Openbaring 15:2-4

"En ik zag iets als een glazen zee...…

En zij zongen het lied van Mozes, de dienstknecht van God en het lied van het Lam, met de woorden:

Groot en wonderbaarlijk zijn Uw werken, Heere, almachtig God; rechtvaardig en waarachtig zijn Uw wegen, Koning van de heiligen!

Wie zou U niet vrezen, Heere, en Uw Naam niet verheerlijken? Immers, U alleen bent heilig. Want alle volken zullen komen en U aanbidden...."

**********************************************

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen