40 Jaar.

Ik heb hen 40 jaar geleid,

een weg door de woestijn bereid

en 40 jaar heb Ik betoond,

Mijn trouw en onder hen gewoond,

Ik gaf Mijn Woord en gaf Mijn Geest

en ben voor hen een Vriend geweest,

een Heilig God, ja groot van macht,

betoonde in hen steeds Mijn kracht,

een Vader wilde Ik hen zijn,

hun troosten in hun angst en pijn,

Ik gaf hen moed en streed hun strijd

en wou een volk Mij toegewijd.

Ik leidde hen met sterke hand

en bracht hen tot aan Kanaäns land, 

een oord waarvan Mijn volk slechts droomt,

waar melk en honing rijkelijk stroomt,

een land gelijk aan Eden's Hof,

waarin Mijn volk Mij brengt de lof

en ieders hart van klein tot groot,

Mij prijzen zal tot in de dood.

 

 

 

 

Deuteronomium 8:2-5

En nog leid Ik Mijn volk alleen,

op weg naar 't Hemels Jeruzalem heen,

dat nederdaalt vanaf Mijn Troon

en wordt bestegen door Mijn Zoon.

Dan zal Mijn volk, gelijk Ik wil

aan wateren weiden, kalm en stil

en dat de Herder Die hen weidt,

hun Koning is in Eeuwigheid

en zeker zal Mijn volk dan weten,

dat Ik hen nimmer zal vergeten,

dat Ik hun God hen heeft geleidt,

op weg naar 't Land der Heerlijkheid.

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen