De twee Maria vrouwen

gingen naar het graf,

maar een grote aardbeving

nam hen haast de adem af.

 

Er daalde plots vanuit de Hemel

een engel van de Heer,

rolde de zware steen weg

en zette zich er op neer.

 

Zijn gedaante was als bliksem

en de kleding wit als sneeuw,

de bewakers beefden van angst

als voor een brullende leeuw!

 

Maar de engel zei en sprak:

"Wees niet bang want Hij de Heer

de gekruisigde Die u zoekt

zie Hij is hier niet meer!"

"Hij is opgewekt en leeft

zoals Hij heeft gezegd,

kom en zie de plaats

waar Hij was neergelegd!"

 

De beide vrouwen liepen door

en Jezus kwam hen tegemoet,

er was ontzag en grote blijdschap

en Hij zei: "Wees gegroet!"

 

Ze gingen samen naar Hem toe

knielden voor Hem neer

aan Zijn doorboorde voeten

en verheerlijkte Hem als Heer!

Els Hengstman-van Olst

 

Mattheüs 28:1-10

************************