Nieuwste gedichten:

* Onder het kopje: Proclamatie staat:  Zevenvoudige Koning. (Is geen gedicht!) 

* Onder het kopjeHeilige Geest staat het gedicht: Olie van Uw Geest:

Onder het kopje: Bemoediging staan de gedichten: Luister naar Gods Woorden: Het valt niet altijd mee: Zaai het zaad van Liefde: Laat je bemoedigen: 

Onder het kopje: Christelijke gedichten staat het gedicht: Verhuizing:

Onder het kopje: Vogels staan de gedichten: De merel in het  groen: Zo trots als een pauw: