Nieuwste gedichten:

*Onder het kopje: Overdenken staat: voor Eeuwig van Hem.

*Onder het kopje: Proclamatie staat: Proclamatie kaart: Zevenvoudige Koning.

Onder het kopje: Identiteit staat het gedicht: Wij zijn Gods erfgenamen:

Onder het kopje: Lijden staat het gedicht: Rust nu maar uit:

* Onder het kopje: Geboorte staat het gedicht: Lief klein wiegekindje:

Onder het kopje: Lofprijs, aanbidding staat het  gedicht:  Hallelujah...Heilig...Glorie ( met video van het Hallelujah van Jotta!)

Onder het kopje : Vogels staat het gedicht: De Wielewaal:

Onder het kopje: De Hemel staat het gedicht: Totaal nieuw:

Onder het kopje: Bemoediging staan de gedichten: Ik heb je bij jouw naam geroepen: Rivier van Leven:  Een klein gesprekje:  Door God vrij gezet: Veilig in Uw armen: Luister naar Gods Woorden: 

Onder het kopje: Jezus staat het gedicht: De Timmerman: