Nieuwste gedichten :

Onder het Kopje "Maandelijkse overdenking

Mei, staat een stukje uit een dagboekje van Sarah Young. Het is zeer opbouwend en bemoedigend!

         *****************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Vader, de schepping om mij heen laat zien dat er weer nieuw leven is in de natuur.

Wilt U mij zo opnieuw heiligen tot eer van U.

Laat mij vandaag veel aan U denken en dankbaar zijn voor alles!

Uit: Gebedenboekje: Samen zijn we sterk

 

Onder Pasen...Hemelvaart staat: Naderend afscheidDe opgestane Heer!: 

Onder Goede Vrijdag staat: Vaders Lieveling: Het voorhangsel scheurde: ...En het voorhangsel scheurde: De allerbeste Vrijdag!: 

Onder Rampen en oorlog staat: Smeekgebed voor de OekraïneSlechts één minuutje: 

* Onder Bemoediging staat: Verborgen schatten: 

* Onder Jezus staat: Jouw Reisgenoot: 

*Onder Lente staat: Prachtige gouden regen: Katjes in de wind:

Onder Eenzaamheid staat: Eenzaam: 

* Onder Eindtijd staat:  Het is tijd om te zingenKijk niet angstig rond: Het laatste hoofdstuk: