Nieuwste gedichten :

Onder het Kopje "Maandelijkse overdenking

Mei 2023, staat een stukje uit een dagboekje van Sarah Young. Het is zeer opbouwend en bemoedigend!

         *****************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Here God, dank U wel dat U aan het gewone werk van iedere dag, wat voor mij onbelangrijk lijkt, eeuwigheidswaarde wilt geven1 Laat mijn werk hoop op Uw toekomst uit mogen stralen en door die toekomst gedragen worden!

Uit: Gebedenboekje: Samen zijn we sterk

 

 

Onder Beeldendegedichten staat onder de D: De erekroon:  IIk tel jouw tranen: E: Een gloednieuw hoofdstuk: T: Troost ons Vader:

Onder Jezus staat: Hij komt op de wolken: De grote VoorzienerLevend Water, levend Brood: 

Onder Gebeden staat: U bent altijd om mij heen: 

Onder Heilige Geest staat: Heilige Helper: 

Onder Bemoediging staat:  Ik tel al jouw tranen: De twee sleutels: Open armen: Bij de "Klaagmuur". Ik zal er zijn: Diepe nood:  Als ik op het water loop!:  Ook al....: