Waarom Heer?

Waarom Heer, wordt een mens geboren,

om daarna weer dood te gaan?

Waarom Heer, moeten wij zo vaak,

machteloos aan een ziekbed staan?

En sterft de één zó jong en de ander oud,

is het zó moeilijk, afscheid te nemen

waarvan je houdt?

 

Of is het Heer, dat er iets mooiers

voor ons is weggelegd?

Een Eeuwig samenzijn met U,

zoals Uw woord dat zegt?

 

En dat dwars door pijn, tranen en geween,

daar Jezus is, de Man van vele smarten

en dat bij Hem de vragen

brandend in de harten,

de vele "waaroms" waar wij geen raad mee weten,

worden gehoord en niet vergeten?

 

En bemoedigend klinkt Gods Stem:

"De dood is overwonnen, Prijst Hem"!                              

                            Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

Rating: 5 sterren
1 stem

Handelingen 2:24.

"God heeft Hem echter doen opstaan door de weeën van de dood te ontbinden, omdat het niet mogelijk was dat Hij daardoor vastgehouden zou worden!

1Korinthe  15:54-55.

"De dood is verslonden tot overwinning.

Dood, waar is uw prikkel?

Graf, waar is uw overwinning?"

************************************************