Openbaring 22:20.

"Hij die van deze dingen getuigt, zegt:

"Ja, Ik kom spoedig".

 

Mattheus 24:42.

"Wees dus waakzaam, want jullie weten niet op welke

dag jullie Heer komt".