Als ik zwak ben en zo moe

ga ik naar mijn Heiland toe,

Hij hoort mijn smeken en mijn klacht

en geeft mij voortdurend nieuwe kracht.

 

Zelfs als ik in de put beland

is onder mij Zijn eeuwige hand,

Hij plaats mij stevig op een steen

en helpt mij steeds weer op de been.

 

Hij stuurt Zijn engelen op mijn pad

ze dragen mij als een kostbare schat,

ik stoot zelfs niet eens mijn voet

want Gods zorg is altijd goed.

 

En sta ik op een steile berg

is mijn weg op dat moment zó erg,

dan roep ik luid naar mijn Heer

en steeds opnieuw helpt Hij weer.

 

Dan mag ik komen aan Zijn hart

Hij stilt mijn kommer en mijn smart,

pakt mij stevig bij de hand

en leidt mij naar Zijn Vaderland.

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Korinthiërs 12:9-10

"Maar de Heere antwoordde telkens weer: 

"Mijn genade is genoeg voor u.

Want kracht ontplooit zich ten volle in zwakheid"

Daarom durf ik mij toch op mijn zwakheden te beroemen, omdat dán de kracht van Christus in mij gezien kan worden!

**********************