Wachter op de muren

kijk en let goed op

als de vijand nadert

roep: in Jezus naam stop!

 

Strijd samen met de Geest

op de muren van de Koning,

daarbinnen ben je veilig

in Gods eigen woning!

 

En in de naam van Jezus

moeten machten wijken,

strijd de goede strijd

de boze zál bezwijken!

Jesaja 21:1-2

"....Wachter, hoe staat het met de nacht?

".....De morgenstond is gekomen...."

*****************************

 

 

Zacharia 3:2

"De Heere zei echter tegen de satan: 

De Heere zal u bestraffen, satan! De Heere, Die Jeruzalem verkiest, zal u bestraffen!

 

******************************

 

 

Gods engelen staan naast je

geen onheil zal je raken,

trouwe wachter op de muren

God zal jou bewaken!

 

Blijf dapper op je wachtpost staan

en wil de vijand jou belagen

één beweging van Gods hand

en hij wordt totaal verslagen!

Els Hengstman-van Olst.

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen