Gestalte of glorie had Hij niet

Hij was onwaardig en bespot,

een Man van vele smarten

ze sloegen Zijn rug kapot.

 

Onze ziekten heeft Hij gedragen

en ons leed op zich genomen,

wij hielden Hem voor een geplaagde

maar juist voor ons is Hij gekomen.

 

Om onze overtredingen verbrijzeld

en bedekt met vele wonden,

de straf die ons de Vrede brengt

verlost ons van de zonden.

 

Door Zijn striemen en diepe slagen

is er genezing voor jou en mij,

ook al dwaalden wij als schapen

Hij kocht ons van de zonden vrij.

 

De Vader heeft Hem toen verlaten

dat was het ergste voor de Zoon,

Hij bracht met intense kreten

Zijn verdriet voor Gods Troon.

 

Daarom zijn wij nooit verlaten

want Hij droeg voor ons de smart

zodat wij heel ons leven

veilig zijn aan Vaders hart!

Jesaja 53:5-12 

Els Hengstman-van Olst.