Stralende Pinkstermorgen!

Op Pinkstermorgen schijnt de zon

en jubelen vele mensen,

de Hemel juicht en zingt ook mee,

vervult de hartenwensen!

Heilige Geest, U bent zó welkom,

raak ons allen krachtig aan,

we hebben verlangend uitgekeken

help ons Uw stem te verstaan!

't Is een stralende Pinkstermorgen,

wat een uitbundig feest,

grote blijdschap heerst alom,

voor de gaven van Gods Geest!

Els Hengstman-van Olst.

1 Korinthiërs 12:4

"Er is verscheidenheid van genadegaven,

maar het is dezelfde Geest".

1 Korinthiërs   12:31

"Streef dus naar de beste genadegaven..."

********************************

Maleachi 4:2a

"Maar voor u die Mijn Naam vreest,

zal de Zon der gerechtigheid opgaan

en onder zijn vleugels zal genezing zijn;.."

**************************

Rating: 0 sterren
0 stemmen