De overspelige vrouw.

Dit verhaal staat geschreven in Johannes 8:1-11.

Het bijzondere in dit verhaal is, dat Jezus "iets" schreef in het zand. De Farizeeën en Schriftgeleerden die rondom Jezus stonden en hoopte dat Hij een veroordeling zou uitspreken, omdat Hij de Wet zo goed kende, zagen Hem schrijven. Ook zij kende de Wet heel nauwkeurig en ze wisten wat Hij schreef, namelijk dat wat in Jeremia 17:13 staat: "Wie zich van Mij afkeren, zullen in de aarde worden geschreven, want zij hebben de Bron van het Levende water, de Heere verlaten".

Daarom konden zij niet anders dan zich van Hem afkeren en kon Jezus Genade uitspreken over deze vrouw!

************************************************

 

Ze trokken haar, nee sleurden haar,

tot vlak voor Jezus voeten,

ze zouden haar volgens de wet,

daar flink voor laten boeten.

 

Het was een schande, zeiden ze,

een schaamteloze daad,

haar overspel, dat moest gestraft,

ja, weg met deze smaad.

 

De Meester zat en keek haar aan

en wist, ze moest gestenigd,

de mensen drongen, schreeuwden luid,

genadeloos verenigd!

 

Hij moest het zeggen, Hij alleen

en angst sprak uit haar ogen,

Zijn handen schreven in het stof,

Zijn hoofd diep neer gebogen.

 

"Wie zonder zonden is" sprak Hij,

"die gooit de eerst steen",

ze dropen allen schaamvol af

en niemand gooide, zelfs niet één!

 

 

De Meester zag haar ogen,

vol ingehouden vrees:

"Vrouw, heeft niemand jou veroordeeld"?

"Nee, Heer niemand" sprak ze hees.

 

"Dan veroordeel Ik jou ook niet",

vol liefde keek Hij neer,

"Ga heen en leef in vrede

en zondig nu niet meer"!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 3 sterren
2 stemmen