Mijn lieve kind, Ik Ben jouw vreugde

zelfs in lijden en verdriet,

denk hier dagelijks over na

Ik geef je een verlossingslied!

 

Wees doordrongen van dit feit

dat Ik altijd naast je loop,

richt jouw aandacht maar op Mij

Ik geef rust en nieuwe hoop.

 

Filippenzen 4:4

"Verblijd u altijd in de 

Heere;

ik zeg het opnieuw: Verblijd u!"

********************

 

 

Kijk niet angstig in het rond

pak Mijn hand maar vast,

je voelt Mijn Liefde stromen

want Ik draag jouw zware last!

 

Bij Mij kun je altijd schuilen

je mag rusten aan Mijn hart,

Ik Ben jouw Bron van vreugde

zelfs in verdriet en smart!

Els Hengstman-van Olst.