Het volmaakte Offerlam!

Door elke striem en geselslag,

ging Uw rug steeds verder open,

de mensen schreeuwden om Uw dood,

terwijl bloeddruppels langs Uw lichaam dropen.

 

 

Negenendertig slagen was het doel,

want sterven mocht U daar nog niet,

het kruis werd op Uw rug gelegd,

de dood lag al in 't verschiet!

Genezing kwam ook door Uw striemen,

want U droeg voor ons de smart,

U wilde voor ons lijden,

ja, helen ons gebroken hart.

 

 

U alleen droeg onze zonden

en werd voor God een Offerlam,

geslacht, gedood, volmaakt gegeven,

U die alles op U nam!

 

 

Nu zijn wij vrij en losgekocht,

want U betaalde onze straf,

uit Liefde deed U dat voor ons

en nam het vonnis van ons af!

Els Hengstman-van Olst.

 

Jesaja 50:6

Jesaja 52:14

Jesaja 53:2-12

 

Dit intense smartelijke lijden,

was al voorzegd vanuit Uw Woord,

want juist daardoor kwam er genezing,

toen U genadeloos werd doorboord.

Rating: 1 ster
1 stem