Gods

grootste

schat!

Jesaja 9:5.

"Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust

op zijn schouder"!

Ze verwachtten Hem al eeuwen

en plotsklaps was Hij daar,

de wijzen uit het Oosten 

stonden tezamen klaar!

 

Ze zagen aan de hemel

Zijn grote, heldere Ster

en besloten Hem te zoeken

ook al kwamen ze van ver!

 

En ook de herders in het veld,

gingen gezamenlijk op pad,

toen de Engelen hen vertelden

over Gods grootste Schat!

 

En zo ging iedereen Hem zoeken,

Die voorspeld was eeuwen her,

opgeschreven door Profeten,

bevestigd door een heldere Ster.

 

Laten ook wij Hem nu gaan zoeken,

Emmanuel, de Vredevorst,

Hij stilt als Overwinnaar

ons verlangen, onze dorst.

 

Hij laat Zich nu óók vinden,

nee, niet in een kribbe of een stal,

Gods grootste Schat troont in de Hemel

vanwaar Hij spoedig komen zal!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Spreuken 8:30.

".....was Ik bij Hem, zijn Lievelingskind,

          Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap,

      te allen tijde spelend voor zijn aangezicht,

    al spelend in de wereld van Zijn aardrijk".

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen