Gods

grootste

schat!

Jesaja 9:5.

"Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust

op zijn schouder"!