Psalm 103:19

"De Heere heeft Zijn Troon in de Hemel gevestigd,

Zijn Koninkrijk heerst over alles".

Openbaring 4:3

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardis.

En er was een regenboog rondom de Troon, die eruit zag als een smaragd".

Openbaring 4:6

"En vóór de Troon was een glazen zee, als kristal".

 

Openbaring 5:11

"En ik zag en hoorde een geluid van vele Engelen rondom de Troon...."

Openbaring 21:1

"En ik zag een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan".

*************************************

 

In de Troonzaal van het Lam.

Ik werd genodigd om te komen

in de Troonzaal van het Lam,

ik zag Zijn handen en Zijn wonden,

Hij Die mijn zonden op Zich nam!

 

 

Mij werd gevraagd om te gaan lopen,

op de zee van puur kristal,

de Koning Zelf Die nam mijn handen

en toonde mij hoe het wezen zal.

 

 

Ik zag een nieuwe Hemel, nieuwe Aarde,

waar Jezus Zelf met macht regeert,

geen pijn, geen moeiten, vrees of beven,

de vijand is voorgoed geweerd!

 

 

 

En de vele, vele Engelen,

dragen mij waar ik mag gaan,

voorbij het lage aardse leven,

op gouden straten mag ik staan!

 

 

Dan zal de Bruidegom verschijnen,

stralend, blinkend, vol van pracht,

voor Zijn Bruid, wij die Hem minnen,

is Hij de Leeuw in al Zijn kracht.

 

 

Mij werd gevraagd om te komen

aan de voeten van Mijn Heer,

vol aanbidding, vol van liefde,

buig ik mij voor Jezus neer!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 5 sterren
4 stemmen