Psalm 103:19

"De Heere heeft Zijn Troon in de Hemel gevestigd,

Zijn Koninkrijk heerst over alles".

Openbaring 4:3

En Hij Die daar zat, zag eruit als de stenen jaspis en sardis.

En er was een regenboog rondom de Troon, die eruit zag als een smaragd".

Openbaring 4:6

"En vóór de Troon was een glazen zee, als kristal".

 

Openbaring 5:11

"En ik zag en hoorde een geluid van vele Engelen rondom de Troon...."

Openbaring 21:1

"En ik zag een nieuwe Hemel en een nieuwe Aarde, want de eerste hemel en de eerste aarde waren voorbijgegaan".

*************************************

 

In de Troonzaal van het Lam.