Martha en Maria.

Lucas 10:38-42.

 

Het was een hele drukte,

Martha rende in het rond,

Jezus zou komen eten

en Maria zat bij Hem op de grond!

 

 

 

 

Waarom kwam ze haar niet helpen,

zag ze niet hoe druk ze was

en een paar extra handen

kwam Martha goed van pas.

 

Maar nee hoor, ze zat aan Jezus voeten,

ook Hij zag niet hoe hard ze liep,

Martha was geërgerd en humeurig,

totdat ze luid tot Jezus riep!

 

"Zeg haar toch dat ze mij komt helpen,"                                                  Martha kwam tot inzicht,

de Meester keek haar vriendelijk aan;                                                     dat niet haar "heilig moeten"

"Martha, Martha luister goed,"                                                                  haar bij de Meester brengt,

Ik zeg niet, je hebt het fout gedaan!                                                         maar door te zitten aan Zijn voeten!

 

"Maar Maria koos het goede deel,                                                            Eerst zó, vanuit die houding

dat wordt niet van haar genomen,                                                           en niet door rennen, jagen,

kom Martha, ontspan je toch,                                                                    leerde Martha van haar zuster,

wil je ook niet bij Mij komen?"                                                                   de Meester te behagen!

                                                                                                                                                                                  Els Hengstman-van Olst.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                          

 

Rating: 3.5 sterren
4 stemmen