Heb medelijden met ons.

Ze waren ziek, ja ernstig ziek,

maar ze hadden wat vernomen,

daarom gingen ze op weg

en waren bij Jezus terecht gekomen!

 

Melaatsheid was niet zomaar iets

en daarom riepen ze zo luid:

"Meester heb toch medelijden

wij zien naar Uw genezing uit!"

 

Ze waren met z'n tienen

en Jezus sprak hen aan,

ze moesten ogenblikkelijk

op weg naar de Priesters gaan!

 

En direct toen ze daar liepen

werden hun lichamen weer schoon,

slecht één kwam terug bij Jezus

en dankte Hem op luide toon!

 

 

"Waar zijn de anderen gebleven",

vroeg  Jezus aan de man,

"zijn ze niet allen door Mij genezen

zodat een ieder God danken kan?"

 

En Jezus zegende en zei hem:

"ga heen, je bent behouden,

je hebt een groot geloof

toen je op Mij vertrouwde!"

 

Zó mogen ook wij komen

met onze vieze zonden,

om genezen heen te gaan

van alle diepe wonden!

Els Hengstman-van Olst

Lucas 17: 11-19.

Rating: 0 sterren
0 stemmen