Vrede!

Kan het kwaad niet worden uitgeroeid?

Moet er dan alsmaar oorlog wezen?

Alsmaar onderdrukking en geweld,

waarover wij dagelijks kunnen lezen?

Zacharia 9:10.

"Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen

en de paarden uit Jeruzalem.

De strijdboog zal weggenomen worden.

Hij zal Vrede verkondigen aan de heidenvolken.

Zijn Heerschappij zal zijn van zee tot zee,

van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde!"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++