Vrede!

Kan het kwaad niet worden uitgeroeid?

Moet er dan alsmaar oorlog wezen?

Alsmaar onderdrukking en geweld,

waarover wij dagelijks kunnen lezen?

Zacharia 9:10.

"Ik zal de strijdwagens uit Efraïm wegnemen

en de paarden uit Jeruzalem.

De strijdboog zal weggenomen worden.

Hij zal Vrede verkondigen aan de heidenvolken.

Zijn Heerschappij zal zijn van zee tot zee,

van de rivier de Eufraat tot aan de einden der aarde!"

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

 

 

 

 

Hoe kan er ooit nog vrede komen,

als ieder mens in oorlog leeft?

In oorlog met de Allerhoogste,

als aan ieders handen Zijn bloed kleeft?

En waarom mislukken alle vredesplannen?

De inspanningen van mensen overal?

Is vrede een té grote prijs voor mensen?

Oh, God, of er ooit nog vrede komen zal?

 

En een ieder roept en schreeuwt nog:

"Weg met Hem" en "Kruisig Hem",

vrede door de Heiland aangeboden

wordt overschreeuwd door onze stem!

En tóch zal er eens vrede komen,

want Hij biedt het ons steeds aan,

vrede met de Allerhoogste,

Gods leger zal in Vrede gaan!

Els Hengstman-van Olst.

Iedereen wenst vurig naar de vrede,

maar heeft oorlog in zijn eigen huis,

is een vijand voor gezin en vrienden,

verklaart de oorlog met gebalde vuist!

Rating: 5 sterren
1 stem