Ook al.....

Jesaja 46:3b-4

Jesaja 41: 10, 13

Psalm 94: 14, 16-19

"Wie zal voor mij opkomen tegen de kwaaddoeners?

Wie zal zich voor mij openstellen tegen wie onrecht bedrijven?

Als de Here niet mijn Helper was geweest

had mijn ziel bijna in de stilte gewoond."

                 *********************************