Eindelijk bent U dan gekomen,

de lang verwachte Heilige Duif,

om wilde olijven te veranderen,

in een prachtig mooie edele druif.

 

 

Om van vervallen oude huizen,

gebouwen te maken van puur goud,

overal waar U langs komt vliegen,

worden ruïnes weer herbouwd! 

 

 

 

Op de puinhopen van levens,

strijkt U neer en komt met kracht,

U troost met liefde en met waarheid,

U herbouwt en houdt de wacht!

 

 

Laat mij altijd naar U uitzien,

Heilige Duif, zo zacht en mild,

blijf bij mij, vernieuw mijn leven,

laat het zijn zoals U wilt!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 1 ster
2 stemmen

Lucas3:21-22.

"En het geschiedde, toen al het volk gedoopt was en Jezus ook gedoopt was en aan het bidden was, dat de hemel geopend werd. en dat de Heilige Geest op Hem neerdaalde in lichamelijke gedaante als een duif.

En er kwam een stem muit de hemel die zei:

"U bent Mijn geliefde Zoon, in U heb Ik Mijn welbehagen".

***************************************

Bron:www.turnbacktogod.com