Het houten bootje.

Foto: www.JanHof.nl

Een kleine jongen maakte een bootje

en nam het mee naar de zee,

hij wilde proberen of 't kon varen,

maar een vloedgolf nam het mee!

 

Boot gemaakt door dhr. van Iperen. Arnhemse fijn houthandel.

Het bootje spoelde echter terug

en belandde op 't zand,

een man vond het houten scheepje,

terwijl hij wandelde op het strand.

 

Hij zag dat het heel erg mooi was

en verkocht het in de stad,

de winkelier gaf het een plekje,

het was 't mooiste wat hij had!

 

De kleine jongen kwam voorbij

en zag zijn bootje staan,

hij wilde het toch zó graag hebben,

maar hoe kreeg hij dat gedaan?

 

Hij ging een baantje zoeken

en verdiende daardoor geld,

zo kocht hij zijn bootje terug,

oh, hij voelde zich een held!

 

Zo kocht ook God ons leven,

door 't offer van Zijn Zoon,

wij waren ook verloren,

ver verwijderd van Zijn Troon!

 

Wij waren volmaakt geschapen,

zoals die mooie boot,

maar de zonde als een vloedgolf

trok ons tot in de dood!

 

Nu zijn wij, net als 't bootje,

opnieuw van God de Heer,

vol vreugde juicht Hij over ons,

wat verloren was, dat vond Hij weer!

Els Hengstman-van Olst.

 

Zefanja 3:17.

" Hij zal Zich over u verheugen met blijdschap,

Hij zal zwijgen in Zijn liefde,

Hij zal zich over u verblijden met gejuich". 

*****************************************

 

 

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen

Psalm 107:23, 25, 28-30

"Er zijn er die met schepen op zee varen...

"Wanneer Hij spreekt, doet Hij een stormwind opsteken,

die haar golven hoog opheft..."

"Maar toen zij in hun benauwdheid tot de Heere riepen,

leidde Hij hen uit hun angsten.

Hij brengt de storm tot stilte,

zodat hun golven zwijgen.

Dan zijn zij verblijd, omdat de wateren gestild zijn

en Hij hen naar de haven van hun wens leidde". 

******************************************