De laatste klappers zijn voorbij

't is definitief Nieuw Jaar,

schoorvoetend gaan we beginnen

maar zijn we er voor klaar?

 

Klaar om te veranderen

te wandelen naar Gods wil,

stil te staan bij Zijn Woord

rustig te luisteren en stil?

 

Want niet wij maar God regeert

we mogen op Hem bouwen,

alles in Zijn handen leggen

Hem elke dag vertrouwen!

 

En wat er ook gebeuren zal

wat God ons heeft voorspeld,

één ding dat staat zeker vast

wat voor álle dagen geldt!

 

God is met ons in de strijd

Hij laat ons nooit alleen,

elke dag van het Nieuwe Jaar

is Hij voortdurend om ons heen!

Els Hengstman-van Olst.