Toen de deuren opengingen

van het Hemelse Vaderhuis,

kwam Hij Die eens geslacht werd

als Overwinnaar Thuis!

 

Juichend en met luid applaus

knielde ieder neer,

wierpen hun kronen op de grond

voor de allerhoogste Heer!

 

Heilig, heilig, heilig

riep het engelenkoor,

grote Koning, Heer der heren

eindeloos ging het door!

 

Welkom thuis, riep de Vader

kom en zet je op de Troon,

en vol trots en liefde

kreeg Hij de erekroon!

 

En opnieuw juichten engelen

aanbaden Hem met kracht

en Hij die op de Troon zit

komt toe alle eer en macht!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen