God liep door de stilte

van Zijn Hof die Hij ooit schiep:

"Adam, zoon waar ben je?"

Dat was wat Hij steeds riep!

 

 

"Eva, dochter hoor je Mij?"

Smartelijk roept Hij voort:

"kom te voorschijn, wees niet bang,

als je Mij nu hoort!" 

 

 

Genesis 3:8-9

"En zij hoorden de stem van de Here God, die in de hof wandelde, bij de wind in de middag.

Toen verborgen Adam en zijn vrouw zich voor het aangezicht van de Here God te midden van de bomen in de hof.

En de Here God riep Adam en zei tegen hem:

"Waar bent U"

*************************

En nog steeds roept God de Vader

alle mensenkinderen:

"Ik sta met open armen,

kom, laat niets jou hinderen!"

 

 

Als jij dan uit jouw schuilplaats komt,

misschien wel bang voor straf,

zeg dan: Heer hier ben ik,

dan rent Hij jubelend op jou af!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 5 sterren
1 stem