Romeinen 8:18.

"Want ik ben ervan overtuigd

dat het lijden van de tegenwoordige tijd,

niet opweegt tegen de

heerlijkheid die aan ons

geopenbaard zal worden".