Het gesprek.

Hij wist wat er gebeuren ging

en bereidde hen daarop voor:

volg Mij in ál je wegen

en wandel in Mijn spoor!

 

Ik zal veel moeten lijden

maar God en Ik Zijn Eén,

verblijd je en verheug je

want Ik ga naar de Vader heen!

 

Ook al kun je 't niet bevatten

dat Ik moet sterven aan een kruis,

eens zullen jullie inzien

dat Ik terug ga naar Mijn Huis!

Lucas 22:14-23

" En Hij zei tegen hen: Ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten, voordat Ik ga lijden.

Want Ik zeg u dat Ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het Koninkrijk van God."

*****************************

 

Weet dat Mijn lijden én Mijn sterven

reeds lang al is voorzegd,

Ik ben niet alleen dé Redder

maar óók jullie Koning Knecht!

("vers 22: En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is...") 

 

Daarom was ik jullie voeten

en deel het Brood en schenk de Wijn,

want dit samenzijn is kostbaar

en zal voorlopig de laatste zijn!

Els Hengstman-van Olst.

Rating: 0 sterren
0 stemmen