De Vredevorst!

Als de bazuinen Gods gaan klinken,

komt op de wolken Jezus weer,

komt Hij om mij Thuis te halen,

de Grote Koning, aller Heer!

 

En vol vreugde zal ik uitzien,

naar die ene grote Dag,

dat ik voor altijd bij Hem zal wezen,

dat ik voor Eeuwig leven mag!

 

En de volkeren zullen komen

en zich buigen in het stof,

ze zullen Jezus dan erkennen,

Hem hulde brengen, eer en lof!

 

 

Dan zal alle knie zich buigen

en iedere mond en elke stem,

zullen voor Hem juichen,

Hem belijden, alleen Hem!

 

Dan zal er eindelijk Vrede komen,

de wolf en het lam liggen terneer,

een kleine jongen weidt het mestvee

tezamen met leeuwin en beer!

 

En niemand zal nog oorlog voeren,

men zal geen kwaad doen en geen pijn,

want Koning Jezus zál regeren

en Eeuwig onze Vrede zijn!

Els Hengstman-van Olst.

*******************************************

 

 

 

Jesaja 11:6-10

"Een wolf zal bij een lam verblijven, een luipaard bij een geitenbok neerliggen,

een kalf, een jonge leeuw en gemest vee zullen bij elkaar zijn,

een kleine jongen zal ze drijven.

Koe en berin zullen samen weiden, hun jongen zullen bij elkaar neerliggen. Een leeuw zal stro eten als een rund.

 

Een zuigeling zal zich vermaken bij het hol van een adder en in het nest van een gifslang zal een peuter zijn hand steken. Men zal nergens kwaad doen of verderf aanrichten op heel Mijn heilige berg, want de aarde zal vol zijn van de kennis van de Heere, zoals water de bodem van de zee bedekt. Want op die dag zal De Wortel van Isai er zijn (Jezus), Die zal staan als Banier voor de volken. Naar Hém zullen de heidenvolken vragen. zijn rustplaats zal heerlijk zijn!".

+++++++++++++++++++++++++++++++++

Rating: 0 sterren
0 stemmen