Juichend kwam de Hemel neder.

Nooit, nee nooit is er zo'n nacht geweest,

waarin vele Engelen vertelden,

dat er een Redder is geboren

aan de herders in de velden.

 

Juichend kwam de Hemel neder,

vol van heerlijkheid en pracht,

Engelen spraken van een Redder,

een Verlosser groot van kracht.

 

En Hij was die nacht geboren,

als een Kindje in een stal,

Die eens als Grote Koning

de Verlosser wezen zal.

 

 

 

Rating: 4 sterren
1 stem

Lucas 2:8-16.

En de herders wisten dat de Engelen spraken,

van een belofte eeuwen oud

en dat zij als de allereerste,

dit grote wonder hadden aanschouwd!

 

Jezus, Redder en Verlosser,

Hij was het Die als een Kindje klein,

voor een verloren, zieke wereld

als een baby wilde zijn!

 

Zo vernederde Hij Zichzelf,

legde al zijn glorie af,

hing voor zondaars aan een kruishout,

maar stond als Overwinnaar op uit het graf!

 

En als je Jezus nog ziet als baby,

liggend in een kribje klein,

kijk dan verder dan dit Kerstfeest,

Hij wil voor jou de Redder zijn!

Els Hengstman-van Olst.