Als jij je eenzaam voelt, verlaten

en er is niemand om je heen,

geen mens om mee te praten,

je bent ellendig en alleen.

 

Niemand hoort jouw noodkreet,

of merkt jouw intens verdriet,

dan is daar Jezus Die het wél weet

en ál jouw smarten kent en ziet!

 

Kom en vlucht maar in Zijn armen,

vertel Hem van jouw nood,

Hij is één en al erbarmen

en Zijn Liefde bijzonder groot!

 

Als jij je eenzaam voelt, verlaten,

ren dan naar de Trooster heen,

dat is 't enige wat zal baten

en Hij laat je nimmer meer alleen!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Hebreeën 13:5

"Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten".

***********************************************

Rating: 5 sterren
1 stem