Het schalde uit de Hemel,

God brulde door 't heelal:

"Mijn Zoon, sta op uit de dood,

Jij bent de "Ik Ben en wezen zal!"

 

De engelen daalden af

en rolden de grafsteen weg,

triomfantelijk stond Hij op

zoals lang reeds was voorzegd!

 

Hij leeft, Hij leeft, de Hemel juicht,

de Heer is opgestaan,

voor eeuwig is Hij Overwinnaar

en is ons voorgegaan!

 

Vier feest en zing tesamen

voor Hem Die 't heeft volbracht,

de dood is overwonnen

en eeuwig leven wacht!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen