Hosanna, Hosanna!

Hij kwam Jeruzalem binnen rijden,

als hun Koning en hun Heer,

Hosanna, Hosanna riep men,

ze legden hun klederen voor Hem neer.

 

Hij reed op een jonge ezel,

de mensen jubelden voor Hem,

met palmtakken bracht met Hem ere,

ze loofden Hem met luide stem.

 

Maar de Koning der koningen komt niet

op een eenvoudig ezels jong,

begroetend door zwaaiende takken

en lovend met juichende tong.

 

 

Nee, eerst moest Hij nog lijden

en zij die Hem zagen als hun Heer,

die gingen Hem toen honen,

nee, toen moesten ze Hem niet meer!

 

Mattheus 21:1-11.

Maar na Zijn lijden en sterven,

toen Hij verrees uit het graf,

toen Hij alles had gedragen,

ja, zonde, dood en helse straf.

 

Beloofde Hij te zullen komen,

als de grote Koning van het Recht,

Hij zal het Koningschap aanvaarden

Die de Vader op Hem heeft gelegd.

 

 

 

 

 

Dan zal Hij komen op de wolken,

rijdend op het witte paard,

samen met ál Zijn heiligen,

Die Hij heeft bijeen vergaard.

 

 

                                                               Met grote macht en luister,

                                                        met luid bazuingeschal,

                                                                         komt de Rechtvaardige Heerser,

                                                                     Hij Die Is en was en wezen zal!

                                                                                                           Els Hengstman-van Olst.     

 

                                                                 Openbaring 19:11-16.

           

Rating: 0 sterren
0 stemmen