Zelden klonk Gods roep zó sterk

zó dringend met gezag

over een verdorven wereld

als wel op deze dag!

 

't Is als in Noachs tijden

God roept met luide stem,

maar niemand schijnt te horen

of te luisteren naar Hem.

 

Ieder doet zijn eigen ding

en leeft zoals hij wil,

maar dat Hij ons met liefde trekt

daar staan we niet bij stil!

 

Want volk zal opstaan tegen volk

en natie tegen natie,

maar nog is het genade tijd

en God geeft ons Zijn gratie!

 

Hij wil niet dat er iemand

waar dan ook op aarde

verloren gaat voor eeuwig

wij zijn van grote waarde!

 

Daarom klinkt Zijn stem zó luid

raakt mensen in hun dromen,

de hele wereld schudt en zucht

want Jezus zal gauw komen!

Els Hengstman-van Olst.