Aan de herders in het veld

werd door een engel verteld

van een groot en machtig wonder

dát was toch zo bijzonder.

 

Ze hoorden vele engelen koren

die zongen: "Hij is vannacht geboren".

Ze waren allen zeer verbaasd

en snelden heen met grote haast.

 

En daar lag Jezus in een stal

Hij die de wereld redden zal,

ze knielden samen voor Hem neer

aanbaden het Kind, hun Heer.

 

Ook al was Hij toen nog klein

Hij zal ooit de Vredevorst zijn,

Gods eniggeboren geliefde Zoon

is voorbestemd tot de Goddelijke Troon.

 

Hij kwam op aarde voor mij, voor jou

en altijd toont Hij ons Zijn trouw,

de herders vonden Hem die nacht

en dit Kind is de Redder die op jou wacht!

 

Kniel daarom óók voor Jezus neer

en aanvaard hem als jouw Heer,

Die lag in een kribbe en stierf aan een kruis

Hij is jouw Verlosser en brengt je veilig thuis!

Els Hengstman-van Olst.