Volmaakte Hemelkoning.

De Koning van het Universum,

Die de sterren vasthoudt in Zijn hand,

daalde af naar de aarde

omdat de mens in zonden was beland!

 

En Hij de volmaakte Hemelkoning,

moest worden zoals wij,

mensenzoon van vlees en bloed,

dat deed Hij voor jou en mij.

 

Het Troetelkind van God de Vader

werd Maria's Lieveling,

niets ontbrak Hem in de Hemel,

geen tekort in geen enkel ding!

 

En tóch koos Hij de Hemelzoon

om te worden als een mens,

Hij zocht in alles Vaders wil

en dat was óók Gods wens!

 

Daarom kan Hij voor ons pleiten,

Hij die eens als baby klein

in een kribje werd geboren

wil nu onze Hogepriester zijn!

 

Koning van het Universum,

Uw Liefde is oneindig groot

en met kerstmis mogen wij gedenken,

wat U ons in genade bood!

Els Hengstman-van Olst.

Markus 1:11

"En er kwam een stem uit de hemelen: 

U bent Mijn geliefde Zoon, in Wie Ik Mijn welbehagen heb".

Spreuken 8:30

"....was Ik bij Hem Zijn Lievelingskind,(Troetelkind)

Ik was dag aan dag Zijn bron van blijdschap."

Zacharia 9:9b

Zie, Uw Koning zal tot u komen,

rechtvaardig en Hij is een Heiland.

Jesaja 9:5

"Want een Kind is ons geboren,

een Zoon is ons gegeven

en de heerschappij rust op zijn schouder.

*****************************************

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen