Hij was er voor de zieken

de zwakken en de armen

en toonde hen vol Liefde

Zijn tedere erbarmen.

 

Zijn aandacht was voor ieder

Hij luisterde naar hun klachten

en vol gezag en autoriteit

verdreef Hij kwade machten.

 

Ook legde Hij Zijn handen

op de melaatse mensen

en vervulde vol begrip

hun vurige hartewensen.

 

 

En dan de blinde die Hem riep

bij het horen van Zijn stem,

Jezus kon vanuit Zijn passie

niets anders en genas hem.

 

Zelfs toen er een rouwstoet kwam

en mensen huilden keer op keer,

sprak Hij met grote volmacht

en de dode leefde weer!

 

En zo ging Hij genezend rond

vol Liefde en mededogen

want Hij de Goede Herder

was ten diepste met hen bewogen!

Els Hengstman-van Olst