De zon schijnt zeer uitbundig

en de lucht is stralend blauw,

de vogels fluiten prachtig:

maar de wereld is zo grauw.

 

Ze is gehuld in rouwgewaad

van oorlog en geweld,

in zwarte nevel van vernieling

de wereld wordt gekweld.

 

Maar elke morgen weer opnieuw

zijn er Gods gunstbewijzen,

de lente breekt ook nu weer door

en Zijn schepping zal Hem prijzen!

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen

En eens daar op die heuvel

veranderde de dag in nacht

toen de Zoon van God aan 't kruis

streed met de duivelse macht.

 

Maar opnieuw gaat de zon schijnen

in de vroege morgenstond,

vogels fluiten zeer uitbundig

en dauwdruppels schitteren op de grond.

 

Want het graf is open, de steen is weg

Jezus is opgestaan en leeft

en heel het duistere boze rijk

is bevreesd en beeft!

 

"Ik heb de wereld overwonnen

spreekt de levende Heer:

"vrees niet en wees niet bang

Ik breng in haar lot een keer!"

Els Hengstman-van Olst.