De Trooster kon niet eerder komen

voordat Hij Die hing aan 't kruis

was gestorven en verrezen

terug ging naar Zijn Vader huis.

 

Oh Hij had het hen verteld

maar ze konden het niet bevatten,

wat had de Meester toch bedoeld

't was als verborgen schatten!

 

En nu zaten ze bijeen

en spraken over "het gebeuren",

verlangend keken ze omhoog

toen opende zich de Hemeldeuren!

De belofte van de Vader kwam

als vlammetjes van vuur,

zette zich op ieders hoofd

ja...dit was dus hét uur!

 

Hun tongen spraken vreemde klanken

vreemde woorden nooit geleerd,

één ding wisten ze zeker

hun Meester werd hierdoor geëerd!

 

Hun wachten was opeens verdwenen

het was de Belofte zoals voorzegd,

vanuit de Hemel liet de Vader merken

Hij had Zijn Geest op hen gelegd!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 0 sterren
0 stemmen