Weet je wel, fluistert de Geest

dat Gods Woord jouw ziel geneest,

het is voedsel dat je sterkt

en bovennatuurlijk in jou werkt!

 

Lees de woorden van de Heer

en doe dat telkens, telkens weer,

het geeft je wijsheid, geeft je kracht

en maakt dat je vol blijdschap lacht!

 

 

 

Het zorgt voor vrede en voor rust

het vuur van angsten wordt geblust,

't is op jouw pad een helder Licht

dus blijf maar steeds op Hem gericht!

 

Berg Gods woorden in jouw hart

't geeft je dagelijks een nieuwe start,

het maakt krachtig, het maakt sterk

want Hij doet in jou Zijn werk!

Els Hengstman-van Olst