De Meester liep de werkplaats in

en zocht naar materiaal,

Hij als bekwame Timmerman

gebruikte dat allemaal.

 

Hij wilde een mooie tafel maken

bijzonder, elegant én sterk,

dus zocht Hij het gereedschap

en wilde aan het werk!

 

Maar het gereedschap was onbruikbaar,

de zaag was stomp en bot

en zelfs de beitel en de hamer

waren oud, verroest, kapot!

 

Het schuurpapier was slap en dun

en de schroeven deugden niet,

de Timmerman zag dit alles aan

en het deed Hem veel verdriet!

Maar Hij zou geen goede Timmerman zijn

als Hij hier niets mee kon,

Zijn vaardigheid kwam goed van pas

dat bleek toen Hij begon!

 

Alles werd weer zo goed als nieuw

toen Hij het gereedschap nam,

met zorg vernieuwde Hij elk stuk

zodat er iet moois uit kwam!

 

Elk onderdeel kon Hij gebruiken

en Zijn werkstuk werd volmaakt,

het werd een pronkstuk van de Meester

door zijn handen aangeraakt!

 

Zo zijn wij ook Gods gereedschap

en de Timmerman doet Zijn werk,

als wij ons maar gewillig geven

worden wij als Zijn pronkstuk sterk!

Els Hengstman-van Olst.

 

 

Rating: 1 ster
1 stem

De gereedschappen van een timmerman hielden een conferentie.

Broeder Hamer was voorzitter, maar de anderen informeerden hem dat hij beter kon vertrekken omdat hij te luidruchtig was. Goed, goed, zei hij, ik vertrek, maar broeder Schaaf moet ook meekomen. Er zit geen diepte in zijn werk, hij is altijd oppervlakkig.

Broeder Schaaf antwoorde: Wel, broeder Liniaal moet ook gaan. Hij meet mensen voortdurend af alsof hij de enige is die juist is.

Broeder Liniaal klaagde daarna over broeder Schuurpapier en zei: Hij is altijd ruw tegen de mensen.

Broeder Schuurpapier ergerde zich aan broeder Zaag en beweerde dat deze laatste een erg scherpe en snijdende persoonlijkheid had.

Broeder Zaag ventileerde zijn kritiek tegen broeder Waterpas, zeggende dat hij er altijd toe neigt anderen te verwijten dat ze onevenwichtig zijn.

Broeder Waterpas had een belangrijk probleem met broeder Handboor en beschuldigde hem ervan zijn lange

doordringende neus te steken in andermans zaken.

En broeder Handboor had dan weer iets tegen broeder Houtklem omdat deze laatste alles onder spanning zette en nooit relaxed leek te zijn.

Te midden van deze bittere discussie, kwam de Timmerman van Nazareth binnen.

Hij sprak streng tot alle gereedschappen, berispte hen en vertelde dat zij hun vrede moesten behouden.

Hij zei dat ieder van hen een doel had en dat zij elk uniek gemaakt waren om dat doel te vervullen.

Hij zei hen dat ieder van hen belangrijk was en een bijzondere taak te vervullen had.

De Timmerman vertelde dat Hij ieder van hen nodig had om Zijn werk te doen.

Hij ging dan naar Zijn werkbank om een preekstoel te maken voor het prediken van het evangelie.

Hij gebruikte de hamer, de schaaf, de liniaal, het schuurpapier, de zaag, de waterpas, de handboor en de houtklem.

Niet één gereedschap bleef ongebruikt.

Nadat de preekstoel af was, stond broeder Liniaal op en zei: Ik zie nu dat wij allen werklieden zijn die mogen samenwerken met de Timmerman.

Hij geeft ons aanwijzingen wat wij mogen doen en inzicht wie wij zijn en wie Hij is.

*********************************************